O nama

Misija

“E-plast” d.o.o. Kalesija je preduzeće koje je osnovano 1997. godine i rezultat je poslovnog razvoja i truda obitelji Fatić preko 20 godina.

 

Uz stalan napredak u poslovanju tokom prethodnog perioda, ovo Društvo je krenulo sa distribucijom građevinskih materijala širokog asortimana, kako u veletrgovini tako i za krajnju potrošnju.

 

Primarni cilj kompanije “E-Plast” d.o.o. Kalesija, bio je uspostavljanje saradnje sa kvalitetnim proizvođačima materijala za građevinarstvo, prezentiranje tih materijala i proizvoda izvođačima građevinskih radova i krajnjim potrošačima, te na osnovu toga uspostavljanje saradnje sa pouzdanim i respektabilnim kupcima. Ovakvim prostupom i kontinuiranim radom našu poslovnost smo podigli na viši nivo.

Od samog početka poslovanja, ova firma bilježi stalan uspon investriajući u nekretnine, skladištne kapacitete, sopstveni vozni park, proširenje ponude roba i edukaciju uposlenika. Poslovna strategija bazirana je na širokoj ponudi, kvalitetnoj usluzi prilikom isporuke i kontinuiranim snadbijevanjem naših kupaca na veliko i za krajnju potrošnju.

 

Visoki kvalitet roba koje distribuiramo, poslovnost i odnos prema dobavljačima i kupcima, rezultirali su činjenicom da je E-Plast” d.o.o. Kalesija, vodeći snabdjevač građevinskim materijalima za više firmi-izvođača građevinskih radova, koji visoko kotiraju u svom djelokrugu rada na području Bosne i Hercegovine i regiona. Pored svega navedenog, kao jedan od osnovnih zadataka naše firme, bio je i ostat će pomaganje zajednici kroz razne dobrotvorne akcije.

Vizija

Naša vizija je postati lider snabdjevanja građevinskim materijalom firmi u građevinarstvu na području Bosne i Hercegovine i regiona.

m