Proizvodi

Hemijski materijali za rješavanje specifičnih problema u građevinarstvu kao i poboljšavanja osnovnih karakteristika materijala. Nudimo Vam sve vrste aditiva za betone, zaštitnih premaza, protivpožarnih premaza, materijale za sve vrste podova, hidroizolacije, reparacije betona kao i  ostale proizvode za građevinarastvo.

Polietilenski i polipropilenski program svih namjena i dimenzija. U ponudi imamo sve veličine i vrste cijevi za vodoopskrbu, odvodnju, kanalizaciju, drenažu, plin, naftu, gas, zaštitne cijevi kao i šahtove i okna.

Proizvodi od sintetičkih materijala koji služe da poboljšaju osnovne karakteristike tla. U ponudi imamo geotekstile, geomembrane, geosaća, geomreže, geokompozite kao i bentonitne tepihe.

Proizvodi od PVC-P za obezbjeđivanje vodonepropusnosti tunela i podzemnih građevina. Pored membrana za hidroizolaciju, nudimo i prateći program za montažu PVC-P membrana.

Fleksibilne ventilacione cijevi za upotrebu prilikom izvođenja radova gdje je potrebno obezbjediti dovoljno ventilisanje prostorija. Nudimo Vam fleksibilne potisne i usisne cijevi različitih dimenzija kao i prateći materijal za montažu.

Ostali proizvodi u građevinarstvu

Nudimo Vam sve vrste građevinskih materijala za upotrebu u niskogradnji i visokogradnji. Iz ponude izdvajamo čelične profile raznih dimenzija, opekarske blokove, stiropor, poklopce za šahtove, kanalice, armature. Pored navedenih proizvoda, u ponudi imamo preko 400 različitih građevinskih artikala.

Šta naši suradnici govore o nama?