Geosintetici

Geotekstil

Geotekstili su propusne tkanine izrađene od poliestera ili polipropilena čija je namjena da u kombinaciji sa tlom imaju funkciju razdvajanja, dreniranja, ojačavanja, zaštite i isušivanja. Izrađuju se u dva osnovna oblika, tkani i netkani sa težinama od 150g/m2 do 1200g/m2.

HDPE membrane

HDPE membrane (High density polyethylene membrane) su vodonepropusne folije izrađene od polietilena visoke gustine. Najčešće se primjenjuju na odlagalištima otpada, akumulacijskim jezerima, ukrasnim jezerima, kanalima, ponekada kao temeljna hidroizolacijska membrana i sličnim aplikacijama. HDPE folije se isporučuju kao obostrano glatke, zatim HDPE folije sa posebnom hrapavom teksturom i HDPE folije sa takozvanim iglicama.

Geomreže

Geomreže su geosintetici izrađeni od polietilena, poliestera i polipropilena. Mogu biti tkani, toplinski spojene iz traka ili ekstrudirane. Glavna osobina geomreža je velika zatezna čvrstoća pa se najčešće i koriste za ojačanje i stabilizaciju slabo nosivog tla. Najčešća upotreba je za ojačanje tla ispod saobraćajnica. Mogu biti jednoosno i dvoosno nosive.

Geoćelije

Geoćelije predstavljaju trodimenzionalni, fleksibilni sistem napravljen od polietilenskih traka koje povećavaju nosivost tla. Ovaj način povećanja nosivosti tla predstavlja tehniku koja je ekonomična, efektna i dugotrajna. Istraživanja Američke vojske 1975. godine, pokazala su odlične rezultate, nakon čega je uslijedila i komercijalna upotreba geoćelija za izradu puteva, potpornih zidova, željezničkih pruga, utvrda, kanala itd.

Bentonitni tepisi

Bentonitni tepih je GCL geokompozit koji se sastoji od bentonita u prahu ili zrnacima koji je ugrađen i fiksiran između dva sloja geotekstila. Zamjenjuje sve tradicionalne mineralne materijale za brtvljenje. Njegove najznačajnije prednosti su bolja efikasnost pri brtvljenju, prihvatljva cijena te ekološka prihvatljivost. Primjenjuje se za brtvljenje svih vrsta konstrukcija kao što su: temeljne i krovne površine odlagališta otpada, kanali i rezervoari, akumulacije itd.