Ventilacione cijevi

Kompresiona cijev

Kompresiona potisna (ravna cijev), veoma laka, savitljiva i elastična cijev, izrađena od obostranog PVC-om presvučenog poliesterskog platna. Cijev se izrađuje u više varijanti sa antistatičkim platnom i platnom koje nije antistatik. Cijev je namijenjena za sisteme industrijske ventilacije, aspiracije i instalacije vakumskog odvoda dima, prašine i gasova u tunelima, jamskim kopovima i rudnicima sa metanskim režimom rada.

Depresiona cijev

Depresiona usisno-potisna (rebrasta cijev), veoma lahka, savitljiva i elastična cijev, izrađena od obostranog PVC-om presvučenog poliesterskog platna sa ugrađenom spiralom od čelične žice. Cijev se izrađuje u više varijanti sa antistatičkim platnom i platnom koje nije antistatik. Takođe, pri uzemljenju ugrađene čelične spirale cijev ne sakuplja statički elektricitet. Cijev je namenjena za sisteme industrijske ventilacije, aspiracije i instalacije vakumskog odvoda dima, prašine i gasova u tunelima, jamskim kopovima i rudnicima sa metanskim i nemetanskim režimom rada.